Werking van de airco 

Steeds meer auto`s vrachtwagens landbouwwerktuigen en kranen zijn standaard vanuit de fabriek voor zien van een airco. Airconditioning staat voor luchtconditionering. Dat betekent dat het klimaat in een gesloten ruimte wordt geregeld. Dit wordt gedaan door de temperatuur en de luchtvochtigheid te regelen.

De grens waarbij iemand zich behaaglijk voelt licht tussen de 20 en 23 graden bij een luchtvochtigheidsgraad tussen de 30 en 65 %. Het vocht dat door het lichaam wordt afgegeven wordt door lucht opgenomen. Een luchtvochtigheidsgraad van meer dan 75% wordt door de mens bij warm weer als drukkend en onaangenaam ervaren.

Samen gevat doet de airconditioning het volgende:

  • een airco verlaagd de temperatuur tot een aangenaam niveau.
  • een airco verlaagd de luchtvochtigheid.
  • een airco haalt vocht uit de lucht, (daarom verloopt de ontwaseming van de ramen bv sneller met de airco aan).
  • een airco verhoogd de actieve verkeersveiligheid. Een fitte bestuurder is veel alerter in het verkeer.

Het koudemiddel kan alleen gasvormig worden verpompt door de aircopomp (compressor) en wordt onder druk gezet (ongeveer 16 bar). Hierbij loopt ook de temperatuur op (tussen de 60 & 100 graden). De persleiding zal bij een goed werkende airco behoorlijk heet zijn. Het hete gasvormige koudemiddel wordt vanaf de compressor naar de condensor gepompt. In de condensor wordt het koudemiddel door rijwind en de ventilator zover afgekoeld dat het van gasvormige toestand over gaat in vloeibare toestand. Nu is het koudemiddel vloeibaar en kan het verdampen om de interieurlucht te laten afkoelen. Het onderstaande druk staande koudemiddel wordt in een aangepaste hoeveelheid via een smoring in de verdamper geïnjecteerd. Het koudemiddel dat door de smoring (vernauwing) gaat, ondergaat een druk daling. Voor de smoring stond het koudemiddel namelijk onder hoge druk ongeveer (15 bar) en achter de smoring heerst een lage druk ongeveer (2 bar). Door deze drukverlaging zal het kookpunt van de vloeistof lager worden en zal hierbij een agegratie toestand ondergaan, het wordt gasvormig. De warmte die nodig is om te verdampen wordt in eerste instantie uit het koudemiddel zelf gehaald. Als het koudemiddel eenmaal in de verdamper is kan het door expansie (uitzetten en koken door drukverlaging) nog meer warmte opnemen en onttrekt dat aan de langsstromende interieurlucht.

Mogelijk gemaakt door Mobilox